Martindale - ukazovateľ oderuvzdornosti poťahových látok

30.augusta 2017

Martindale je medzinárodná metóda na testovanie odolnosti textílií proti oderu.

Pri teste sa otáča normovaný plstený kotúč pod určitým tlakom po povrchu textílie tak dlho, až sa pretrhnú prvé dve nite skúšanej tkaniny. Prístroj registruje v okamihu dosiahnutia tohto stavu počet cyklov (oderov) kotúča. Týmto číselným výrazom sa dá u danej textílie objektívne posúdiť pevnosť proti oderu.

V odbornej literatúre sa udáva pre tkaniny ako minimum odolnosť 3000 martindale (oderov). Výsledok 40 000 martindale sa považuje za veľmi dobrú pevnosť proti oderu.

Zdroj: Wikipedia