Starostlivosť o nábytok

5. novembra 2016

Aby si Váš nábytok zachoval dlhú životnosť a pôvodný vzhľad, je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

 • Dodržujte spávnu vlhkosť vzduchu

  Nábytok má byť dlhodobo umiestnený v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60%, plus-mínus 5%.

 • Dosky stolov zabezpečte proti poškriabaniu a poškodeniu

  vhodnými podložkami alebo sklom. Pri náhodnom vyliatí tekutiny, stôl čo najskôr dosucha poutierajte.

 • Ošetrujte nábytok

  Pri utieraní prachu používajte mäkké prachovky. Na preleštenie nábytku používajte v malom množstve bežné prostriedky určené na nábytok napr. Pronto. V žiadnom prípade nepoužívajte organické rozpúšťadlá, syntetické oleje a tuky.

 • Opravu drobných škrabancov

  si môžete vykonať aj sami použitím reparačných fixiek na drevo zn. Scratch-Fix. Opravy väčšieho rozsahu zverte odborníkom – reštaurátorom.

Spálňa Luigi XXI. - detailný pohľad