Postup pri objednaní

Objednať náš nábytok si klienti môžu buď pri osobnej návšteve v našom showroome alebo firme (odporúčame) v dopredu dohodnutom termíne návštevy, alebo prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie. Pri objednávkach na diaľku (e-mailom a telefonicky) odporúčame našim klientom nasledovný postup:

  1. Pošlite nám na našu e-mailovú adresu: info@trias.sk, triaseu@gmail.com stručný dotazovací e-mail, do ktorého uveďte označenie a stručný názov artiklu(ov) s dotazom na ceny, prípadne ďalšie informácie, ktoré vás zaujímajú. Obratom vám e-mailom pošleme ceny pre požadované vyhotovenie (odtieň a povrchová úprava dreva, poťahová látka, lemovanie a pod.). Ak u výrobku nebudete definovať iné vyhotovenie, ako je v katalógu (na obrázku), pošleme Vám cenu vyhotovenia ako na obrázku. Pri voľbe finálneho vyhotovenia odporúčame klientom sa vopred oboznámiť aj s fyzickými vzorkami matariálov, ktoré máme k dispozícii.
     
  2. Ak sa rozhodnete objednať si tovar, pošlite nám, prosím, vaše fakturačné údaje plus číslo mobilného telefónu a adresu pre doručenie, ak budete mať záujem o dovoz  tovaru na adresu.

  3. Po obdržaní vašich fakturačných údajov vám pošleme e-mailom na potvrdenie zmluvu s proforma zálohovou faktúrou, v ktorej budú uvedené všetky potrebné údaje o objednávaných výrobkoch, ako sú: označenie, názov, rozmer, povrchová úprava, poťah, lem, cena a farebný obrázok plus ostatné náležitosti zmluvy a lehota dodania. Proforma zálohová faktúra je splatná do 7 dní. Po potvrdení objednávky (zmluvy) a úhrade zálohovej platby, objednávku zaradíme do výroby. Pri objednávkach v cene do 5.000,- Eur je výška zálohovej platby 50%, pri objednávkach nad 5.000,- Eur, 65%.

  4. Deň odberu alebo dovozu (o 6-9 týždňov) vyrobeného nábytku vám niekoľko dní vopred oznámime e-mailom aj telefonicky.

  5. Doplatok ceny sa hradí v hotovosti pri odovzdaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom na náš účet 2 dni pred termínom odovzdania tovaru. Platby nad 5.000,- Eur sa hradia výhradne bezhotovostným prevodom.

Spôsob platby - bezhotovostným prevodom 

Tatrabanka, a.s., 262 377 9902 / 1100
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2377 9902
Swift (BIC): TATRSKBX