Obchodné podmienky

Našim prioritným cieľom je predávať kvalitný značkový nábytok za výhodnejšie ceny ako konkurencia. Môžeme si to dovoliť len preto, že:

 • komunikujeme priamo s výrobcami bez ďalších prostredníkov a sprostredkovateľov,
 • pri rokovaniach s výrobcami je naším cieľom dosiahnuť čo najvýhodnejšie ceny pre našich klientov,
 • predávame produkty za ceny od výrobcu bez ďalších dodatočných prirážok,
 • optimalizujeme vlastné náklady importu a predaja,
 • neprevádzkujeme príliš nákladné obchodné priestory a predajné plochy.

Informácie o cenách

Ak máte záujem o ceny našich výrobkov, stačí, ak nám zatelefonujete alebo pošlete stručný e-mail, do ktorého uvediete katalógové označenie s názvom výrobkov. My vám obratom v priebehu niekoľkých hodín (najneskôr do 24 hodín) pošleme ceny. Telefonický hotline na čísle 0905 328 368 máme v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod. do 18,00 hod.

Kompletné cenníky klientom z technických dôvodov neposielame, pretože obsahuje pri rôznej kombinácii povrchovej úpravy dreva, poťahových látok a pod. cca 60.000 položiek.
Ďakujeme za porozumenie.

Postup pri objednaní nábytku

Objednať náš nábytok si klienti môžu buď pri osobnej návšteve v našom showroome na Dolnej ulici č.15 v Banskej Bystrici (odporúčame) v dopredu dohodnutom termíne návštevy, alebo prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie. Pri objednávkach e-mailom odporúčame našim klientom nasledovný postup:

 1. Pošlite nám na našu e-mailovú adresu: info@trias.sk, triaseu@gmail.com stručný dotazovací e-mail, do ktorého uveďte katalógové označenie a stručný názov artiklu(ov) s dotazom na ceny, prípadne ďalšie informácie, ktoré vás zaujímajú. Obratom vám e-mailom pošleme ceny pre požadované vyhotovenie (odtieň a povrchová úprava dreva, poťahová látka, lemovanie a pod.). Ak u výrobku nebudete definovať iné vyhotovenie, ako je v katalógu, pošleme Vám cenu katalógového vyhotovenia.
 2. Ak sa rozhodnete objednať si tovar, pošlite nám, prosím, vaše fakturačné údaje plus číslo mobilného telefónu.
 3. Po obdržaní vašich fakturačných údajov vám pošleme e-mailom na potvrdenie zmluvu s proforma zálohovou faktúrou, v ktorej budú uvedené všetky potrebné údaje o objednávaných výrobkoch, ako sú: katalógové označenie, názov, rozmer, povrchová úprava, poťah, lem, cena a farebný obrázok plus ostatné náležitosti zmluvy a lehota dodania. Proforma zálohová faktúra je splatná do 7 dní. Po potvrdení objednávky (zmluvy) a úhrade zálohovej platby, objednávku zaradíme do výroby. Pri objednávkach v cene do 5.000,- Eur je výška zálohovej platby 50%, pri objednávkach nad 5.000,- Eur, 65%.
 4. Deň odberu alebo dovozu (o 6-9 týždňov) vyrobeného nábytku vám niekoľko dní vopred oznámime e-mailom aj telefonicky.
 5. Doplatok ceny sa hradí v hotovosti pri odovzdaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom na náš účet 2 dni pred termínom odovzdania tovaru. Platby nad 5.000,- Eur sa hradia výhradne bezhotovostným prevodom.

Spôsob platby - bezhotovostným prevodom 

Tatrabanka, a.s., 262 377 9902 / 1100
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2377 9902
Swift (BIC): TATRSKBX

Sortiment

Vyberať si môžete z celého sortimentu - zo solitérov i kolekcií. A to buď časť kolekcií, alebo len ich jednotlivé kusy. Nábytok je vyrábaný predovšetkým z masívneho dreva buk, dub, jelša, topoľ, čerešňa, lipa, tulipier, mahagon a ďalších. U výrobkov, ktorých všetky súčasti sa vyrábajú s plného masívneho dreva vrátane políc, zadných stien a pod. je uvedené "100% masív" alebo "plnomasív".
Nábytok z našej ponuky sa vyrába na objednávku objednávateľa (spotrebiteľa) podľa presnej špecifikácie a za podmienok uvedených v potvrdenej objednávke (zmluve). Ide o tovar, ktorý sa zhotovuje podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa resp. tovar určený osobitne pre len pre neho ako jedného spotrebiteľa. Spotrebiteľ v objednávke špecifikuje okrem sortimentu objednávaného tovaru aj jeho farbu a povrchovú úpravu dreva, prípadné úpravy rozmerov, použité poťahové látky či kože, typ lemovania, kovania a prípadne ďalšie detaily.
Do postelí dodávame kompletný sortiment matracov s príslušenstvom zn. Materasso (SK) a Reti Gritti (IT).
O kvalite nami dodávaného nábytku svedčia certifikáty a starostlivo prepracované detaily.
Všetky dostupné materiály (vystavený nábytok, katalógy, vzorkovníky farieb a povrchových úprav dreva, poťahových látok a koží, úchytiek a pod.) ku produktom sú k dispozícii v našom showroome. Obrázky vzoriek uvedených na našej internetovej stránke majú len indikatívny (informatívny) charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.

Dodacia lehota

Dodacia lehota na ľubovoľný sortiment a množstvo nábytku je 6-9 týždňov od potvrdenia objednávky a úhrady zálohovej platby.

Odovzdanie (doprava) nábytku

Miestom odovzdania nábytku je sklad alebo showroom TRIAS, s.r.o. v Banskej Bystrici. V prípade Vášho záujmu o dovoz tovaru na adresu klienta (SK, CZ, HU, AT), Vám nábytok môže byť doručený prostredníctvom našej partnerskej prepravnej spoločnosti  alebo inou prepravnou spoločnosťou, ktorú si zvolíte.

Informáciu o dodaní nábytku oznamujeme našim klientom niekoľko dní vopred mailom aj telefonicky.
Cenu prepravného (doručenia na adresu klienta) vám podľa vzdialenosti, kubatúry a hmotnosti oznámime vopred.
Pri doručovaní tovaru na adresu klienta vás bude v deň doručenia telefonicky kontaktovať kuriér prepravnej spoločnosti o čase doručenia zásielky.

Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ (spotrebiteľ) v zmysle §7, odseku 6, písmena c) Zákona č.102/2014 nemôže od zmluvy odstúpiť bez súhlasu dodávateľa. Odstúpiť od zmluvy (alebo jej časti) môže spotrebiteľ len v prípade, ak mu nebol dodaný tovar v súlade so zmluvou alebo podľa zákona. 
V prípade odstúpenia objednávateľa (spotrebiteľa) od zmluvy v čase plnenia podľa zmluvy alebo z iných dôvodov nezavinených dodávateľom a to najmä zásahom vyššej moci „vis major“, je dodávateľ oprávnený si u objednávateľa uplatniť náhradu vzniknutej škody.
Vzniknutou škodou sa rozumejú márne vynaložené náklady dodávateľa na obstaranie predmetu zmluvy (a to najmä administrácia objednávky, náklady na výrobu tovaru, prepravné náklady, obchodná réžia, prípadne ďalšie nevyhnutne vynaložené náklady spojené s plnením predmetu zmluvy). 

Zľavy

Pri jednorázovej objednávke v hodnote nad €5.000,- bez DPH poskytujeme našim klientom zľavu 5% z ceny objednávky nábytku. Do základu pre určenie zľavy sa nepočíta cena prípadnej dopravy z Banskej Bystrice ku klientovi.

Vernostný program

Klientom, ktorí v bežnom roku kúpili nábytok v úhrnnej hodnote nad 10.000,- € bez DPH, poskytujeme trvalú zľavu 5% z každého ďalšieho nákupu.

Reklamácie

Pri prípadnej reklamácii tovaru je nevyhnutné, aby kupujúci odovzdal reklamovaný tovar v sklade alebo v showroome dodávateľa (Banská Bystrica). Pri vybavovaní reklamácií postupujeme v súlade s platnými predpismi a reklamačným poriadkom.

Starostlivosť o nábytok a jeho ošetrovanie

Aby si Váš nábytok zachoval dlhú životnosť a pôvodný vzhľad, je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

 • Dodržujte spávnu vlhkosť vzduchu
  Nábytok má byť dlhodobo umiestnený v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60%, plus-mínus 5%.

 • Dosky stolov zabezpečte proti poškriabaniu a poškodeniu
  vhodnými podložkami alebo sklom. Pri náhodnom vyliatí tekutiny, stôl čo najskôr dosucha poutierajte.

 • Ošetrujte nábytok
  Pri utieraní prachu používajte mäkké prachovky. Na preleštenie nábytku používajte v malom množstve bežné prostriedky určené na nábytok napr. Pronto.
  V žiadnom prípade nepoužívajte organické rozpúšťadlá, syntetické oleje a tuky.

 • Opravu drobných škrabancov
  si môžete vykonať aj sami použitím reparačných fixiek na drevo zn. Scratch-Fix. Opravy väčšieho rozsahu zverte odborníkom – reštaurátorom.

Ochrana osobných údajov GDPR

V súlade s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov ubezpečujeme klientov, že  všetky ich osobné údaje sú v bezpečí a nakladáme s nimi plne v súlade s GDPR.
Osobné údaje klientov sú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom vystavenia objednávacích, daňových a sprievodných dokladov ku kúpe a dodaniu tovaru a nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou prepravnej spoločnosti (za účelom dovozu objednaného tovaru) a poskytovateľa účtovných služieb v zmysle zákona o účtovníctve a DPH.
Osobné údaje klientov nie sú žiadnym iným spôsobom spracovávané a ani inak používané.
(aktualizované 24.5.2018)

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor pre medzinárodné vzťahy a ARS, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke predávajúceho a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.